صفحه اصلی
درباره ما
آرشیو اخبار
تماس با ما
معرفی خدمات
درخواست حمل بار
نمایندگی ها
آگهی ها
مقررات حمل بار
اخبار
تماس با ما
انتخاب زبان

ناصر صوفی

سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره
ایمیل :

بازگشت

شرح رزومه :

 

سوابق تحصیلی و آموزشی :  
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • کارشناسی مهندسی برق
سوابق و تجربیات کاری :
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره راه آهن کشش (۱۳۹۷ – ادامه دارد)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایریکو (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن شرقی بنیاد (۱۳۹۵-۱۳۹۴)
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه اجزاء حمل و نقل ابرار (۱۳۹۴-۱۳۹۲)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تاو (۱۳۹۱-۱۳۹۰)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایریکو (۱۳۹۰-۱۳۸۶)
 • عضو موظف هیئت مدیره شرکت ایریکو (۱۳۸۶-۱۳۸۵)
 • معاون فنی شرکت رجا (۱۳۸۵-۱۳۸۱)
 • مدیر کل مهندسی شرکت رجا (۱۳۸۱-۱۳۷۹)
 • رئیس آزمایشگاه راه آهن (۱۳۷۹-۱۳۷۶)
 • معاون مدیرکل راه آهن (۱۳۷۶-۱۳۷۳)
 • رئیس کارخانه راه آهن (۱۳۷۳-۱۳۷۱)
 • کارشناس برق راه آهن (۱۳۷۱-۱۳۶۶)