صفحه اصلی
درباره ما
آرشیو اخبار
تماس با ما
معرفی خدمات
درخواست حمل بار
نمایندگی ها
آگهی ها
مقررات حمل بار
اخبار
تماس با ما
انتخاب زبان

مقررات حمل بار ترانزیت

 دریافت فایل مقررات COTIFموافقتنامه حمل و نقل بین المللی بار با راه آهن SMGS به منظور حمل ونقل بار بین کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن ها (OSJD) تدوین گردیده است ، این موافقتنامه از ابتدای نوامبر ۱۹۵۱ معتبر بوده و راه آهن ج.ا.ا نیز برای حمل ونقل از / به کشور های آسیای میانه ، تابع این مقررات میباشد .
بر اساس پاراگراف ۱ از ماده ۲ موافقتنامه SMGS این موافقتنامه برای راه آهنها ، فرستندگان و گیرندگان کالا لازم الاجرا است و بدون توجه به مالکیت دولتی طرفهای قرارداد حمل به موقع اجرا در می آید.
دریافت فایل مقررات SMGSPGW مخفف مقررات استفاده از واگنهای باری در حمل و نقل بین المللی است که بین راه آهنهای عضو سازمان OSJD اجرا می شود و با توجه به عضویت راه آهن ج.ا.ا در این مقررات استفاده از واگنهای CIS از مرز سرخس و سایر مرزها طبق این مقررات انجام می شود .

 


 

دریافت فایل مقررات PGWRIV مخفف مقررات مربوط به مبادله بهره وری از واگنها در حمل و نقل بین المللی است که بین راه آهنهای عضو اتحادیه UIC اجرا می شود و با توجه به عضویت راه آهن ج.ا.ا در این مقررات استفاده از واگنهای اروپایی از مرز رازی طبق این مقررات انجام می شود.دریافت فایل مقررات RIV

۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ساعت ۱۸:۰۹ تعداد بازدید ۱۰۴۷۱