صفحه اصلی
درباره ما
آرشیو اخبار
تماس با ما
معرفی خدمات
درخواست حمل بار
نمایندگی ها
آگهی ها
مقررات حمل بار
اخبار
تماس با ما
انتخاب زبان

نمايندگي ها

 

شماره تلفن و آدرس نمایندگی ها
 

اراک: ایستگاه راه آهن اراک - ساختمان آموزش راه آهن - دفتر شرکت راه آهن حمل ونقل 08633120036  

اصفهان: بزرگراه شهید دستجردی - ایستگاه راه آهن اصفهان - سالن مسافری - طبقه منفی 1 - دفتر شرکت راه آهن حمل ونقل 03136912726    

اهواز: 06135532118

بندر امیر آباد، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد، بهشهر (مازنداران): 01134731519

بندر عباس: اسکله شهید رجایی - ساختمان شرکتهای ریلی - طبقه 1 واحد 1 دفتر شرکت راه آهن حمل ونقل  2-07633756821 و 07633752220    

تبریز: 04134447048  

سرخس: 05134523334 و 05134529101          

سیرجان: 03442206035

قزوین: 02833558814    

مشهد: میدان راه آهن - خیابان بهجت - نبش بهجت 20 ، طبقه 2 واحد 2 دفتر شرکت راه آهن حمل ونقل 05132214691   

یزد: 03537242776  

 زرند: ایستگاه راه آهن زرند - طبقه 2 دفتر شرکت راه آهن حمل ونقل 03433434890


 

پل تخلیه مواد معدنی فلّه:

 بندر عباس: مجاور درب غربی اسکله شهید رجایی  

ایستگاه انشعاب بندرعباس  تلفن: 07632172649  

منطقه ویژه اقتصادی (بارکو)  تلفن: 07633530201

۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۰۱ تعداد بازدید ۸۸۱۳۴